USŁYSZ WOŁANIE ZIEMI I KRZYK UBOGICH

Petycja katolicka

ZDROWA PLANETA, ZDROWI LUDZIE

Od GCCM do Ruchu Laudato Si’

Our new name: from ‘Global Catholic Climate Movement’ to ‘Laudato Si’ Movement’

Papież Franciszek wzywa do działania. Nadszedł czas na odpowiedź.

Papież Franciszek wzywa 1,3 miliarda katolików na świecie i wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia pilnych działań przeciwko niesprawiedliwości związanej ze zmianą klimatu i kryzysem ekologicznym, aby chronić ubogich i przyszłe pokolenia. Jego encyklika Laudato Si’ jest wezwaniem do opieki nad naszym wspólnym domem – Ziemią, opartym na nauczaniu kościoła katolickiego. Budujemy ruch zaangażowanych wiernych, aby odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka.

Mapa Ruchu

Animatorzy Ruchu Laudato Si’, organizacje członkowskie i oddziały działają na sześciu kontynentach, codziennie intensywnie pracując nad wprowadzaniem Laudato Si’ w życie.

Events around the world

Catholics and people of good will are coming together every day to care for our common home and stop the climate crisis.

Take action in your community by finding an event near you! Can’t find one? Start your own and inspire others around you.

October Prayer Gathering

“Niedziela jest dniem zmartwychwstania, „pierwszym dniem” nowego stworzenia, którego pierwocinami jest ludzkość wskrzeszona przez Pana, będąca poręką ostatecznego przemienienia całej rzeczywistości stworzonej. (LS 10)

Kampanie Globalne

Czas dla Stworzenia

Czas dla Stworzenia, trwający od 1 września do 4 października, jest corocznym świętem modlitwy, działania i popierania inicjatyw na rzecz naszego wspólnego domu.

Tydzień Laudato Si’

Tydzień Laudato Si’ został zapoczątkowany jako sposób na uczczenie pierwszej rocznicy encykliki papieża Franciszka Laudato Si’: W trosce o wspólny dom.

Platforma Działań Laudato Si’

Platforma Działań Laudato Si’ prowadzona przez Watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka jest przestrzenią dla instytucji, wspólnot i rodzin, aby uczyć się i wzrastać razem.