Papież Franciszek wzywa katolików do udziału w Czasie dla Stworzenia. Opublikowany niedawno raport ONZ jasno pokazuje, że konieczne jest natychmiastowe działanie. Dla chrześcijan to okazja do wyrażenia swojej wiary poprzez wystąpienie w obronie naszego wspólnego domu...