Oświadczenie Ruchu Laudato Si’ w sprawie Taksonomii UE

Oświadczenie Ruchu Laudato Si’ w sprawie Taksonomii UE

Jako katolicy pracujący wspólnie dla dobra naszego wspólnego domu, zwracamy się do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o zawetowanie i odrzucenie uzupełniającego aktu delegowanego w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu oraz o usunięcie gazu i energii...