Źródło obrazu Chris LeBoutillier  Unsplash

RZYM, 4 marca 2022 – Ruch Laudato Si’ wydał oświadczenie, w którym wzywa europejskich przywódców do odrzucenia uzupełniającego aktu delegowanego w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu oraz usunięcia gazu i energii jądrowej z listy działań zrównoważonych ekologicznie, podkreślając tym samym, że nie ma przyszłości dla greenwashingu [działań pozornie przyjaznych dla środowiska, mających na celu zdobycie klientów] przez firmy produkujące paliwa kopalne i rządy, które dotują niesprawiedliwość klimatyczną.

Oświadczenie w sprawie unijnej Taksonomii podkreśla, że już ponad 300 instytucji katolickich dokonało moralnego i etycznego wyboru, jakim jest dezinwestycja z paliw kopalnych. Organizacje katolickie dołączają w ten sposób do ponad 1100 instytucji rezygnujących z inwestycji w szkodliwy przemysł paliw kopalnych, pozbawiając go około 40 miliardów dolarów w ciągu ostatniej dekady. W oświadczeniu przeczytamy również o strategii odejścia od paliw kopalnych (Fossil Fuel Exit Strategy), która zakłada, że świat dysponuje już wystarczającym potencjałem energii odnawialnej, aby móc z łatwością uniezależnić się od paliw kopalnych, jednocześnie ułatwiając wszystkim dostęp do energii.

Ponadto w oświadczeniu zwrócono uwagę na to, że uzupełniający akt delegowany w sprawie systematyki dotyczącej zmiany klimatu stał się narzędziem greenwashingu, ponieważ niesłusznie przedstawia gaz z paliw kopalnych i energię jądrową jako rozwiązania przyjazne dla środowiska. Taksonomia nie spełnia swojego celu, jakim jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności bardziej przyjaznej dla klimatu i w inwestowaniu w energię odnawialną tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Poprzez umieszczenie gazu kopalnego w Taksonomii, Unia Europejska nie wysyła prywatnym inwestorom jasnego sygnału, że muszą oni zaprzestać inwestowania w aktywa związane z gazem kopalnym i przekierować środki finansowe na inwestycje prawdziwie przyjazne dla klimatu. Może to negatywnie wpłynąć na realizację unijnych celów klimatycznych Fit for 55, zaplanowanych na rok 2030. Według planu Net Zero do 2050 roku opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), aby osiągnąć cel 1,5ºC określony w porozumieniu paryskim i zaplanowany przez Unię Europejską na lata 2030 i 2050, nie ma możliwości podjęcia żadnych nowych inwestycji w paliwa kopalne.

Energia jądrowa jest nie tylko niezgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i nie przyczynia się do realizacji celów klimatycznych, ale jest także niebezpiecznym, brudnym i drogim źródłem energii. Nie musimy już narażać ludzi i przyrody na ryzyko związane z niebezpieczną energią jądrową, możemy natomiast korzystać z energii odnawialnej i dobrodziejstw postępu technologicznego. “Możliwe jest jednak ponowne poszerzanie spojrzenia, a ludzka wolność jest zdolna do ograniczenia techniki, ukierunkowania jej oraz wprzęgnięcia w służbę innego rodzaju postępu, zdrowszego, bardziej ludzkiego, bardziej społecznego i bardziej integralnego.” (LS 112).

Oświadczenie Ruchu Laudato Si’ przyłącza się do proroczego wezwania wyrażonego w Laudato Si’ i do licznych głosów ze strony społeczeństwa obywatelskiego na rzecz sprawiedliwej i prawdziwie zielonej reformy. Ruch wzywa europejskie instytucje religijny wyznaniowe do podpisania oświadczenia wzywającego Parlament Europejski i Radę Europejskiej do realizacji celów strategii UE Fit for 55, która zakłada, że w przyszłych inwestycjach gaz i energia jądrowa nie będą już przedstawiane jako przykłady zrównoważonej energii.

O Ruchu Laudato Si’ 

Ruch Laudato Si’ pomaga wspólnocie katolickiej na całym świecie w urzeczywistnieniu idei encykliki papieża Franciszka Laudato Si’ poprzez działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej. Działania Ruchu Laudato Si’ są realizowane przy udziale prawie 800 organizacji członkowskich i tysięcy lokalnych wolontariuszy, którzy przyczyniają się do wprowadzania przesłania Laudato Si’ w życie.