Laudato Si' Movement

A Laudato si’ Mozgalom küldetése

„Inspirálni és mozgósítani a katolikus közösséget közös otthonunk gondozására, valamint az éghajlati és ökológiai igazságosság megvalósítására.”

Our Name

Laudato Si’ has been and continues to be the cornerstone of our movement, even as the Magisterium of the Church has continued to evolve with texts such as Querida Amazonia and Fratelli Tutti. Laudato Si’ is just one milestone in the long tradition of Catholic Social Teaching, a tradition we embrace wholeheartedly; but Laudato Si’s distinctive theme, “care for our common home,” makes it a milestone that has touched our hearts profoundly and brought us together to advance our mission to care for our imperiled planetary home. In fact, in the spirit of an integral ecology, many of our key initiatives are named after the encyclical: LS Animators, LS Week, LS Circles, LS Generation, LS Retreats, and more. We also humbly acknowledge that there is a lot of Laudato Si’ action taking place outside of our movement, starting with the Vatican’s own Laudato Si’ Action Platform which we actively support together with many others. We are delighted with so much life inspired by the encyclical and Querida Amazonia.

Our Identity

We are a spirit-led movement that brings Catholics together to accomplish our stated mission, in collaboration with all people of good will. The movement brings together a broad range of Catholic organizations and grassroots members from all over the world. These members walk together in synodality and communion with the universal Church on a journey of ecological conversion. Striving for unity in diversity, organizational and grassroots members come together to pray, collaborate and mobilize in response to “the cry of the earth and the cry of the poor.” Guided by a spirit of subsidiarity, when the timing and context are right, together they create or engage with local Laudato Si’ Circles and Chapters and connect with the global movement in a wide range of initiatives to bring Laudato Si’ to life.

Our Members

Laudato Si Movement is a hybrid movement. It can be visualized as a tree with two main branches housing its members: (1) Member Organizations and (2) Grassroots Members. Chapters bring together both types of members.

Our Values

A hit talaján állunk

Katolikus hitünk cselekvésre ösztönöz bennünket. A Laudato si’ inspirálja küldetésünket. Jézus követőiként döntéseinket a Szentírás és a katolikus társadalmi tanítás vezérli. Azzal szolgáljuk az Egyházat, hogy felmutatjuk a teremtés teljességét, és felismerjük az Isten teremtéséről való gondoskodásának értékét hitünk hagyományában és keresztény életünkben.

Elkötelezettek vagyunk a lelki átalakulás iránt

Elkötelezzük magunkat az „ökológiai megtérés”, szívünk folyamatos átalakulása, a Teremtőnk és a teremtés iránti nagyobb szeretet felé. Időt szánunk arra, hogy „áhítattal és csodálattal” (LS 11) meghallgassuk Isten üzenetét a teremtésben. Elmélkedünk szavainkon és tetteinken, alázatosan elismerjük, hiányosságainkat, és gyakoroljuk az egyszerű és a teremtéssel szolidáris élet új módjait.

Törődünk egymással

A „gondoskodás kultúráját” (LS 231) ápoljuk egymás, önmagunk és minden élőlény iránt, amely közös otthonunkban él. Tiszteljük egymás adottságait és korlátait. Megünnepeljük kapcsolatainkat.

Prófétikus küldetést teljesítünk

Odafigyelünk „A föld és a szegények kiáltására” (LS 49), és ambiciózus cselekvést sürgetünk az ökológiai és éghajlati igazságosság érdekében. Szolidárisak vagyunk azokkal a közösségekkel, amelyek az ökológiai válság igazságtalan terhét viselik, beleértve a jövő generációkat is. Stratégiailag szembeszállunk a bűn struktúráival, és „radikális változásra” (LS 171) szólítunk fel, miközben nyitottak vagyunk a párbeszédre.  Prófétai munkánk mindig pártatlan és erőszakmentes.

Átfogó megközelítést alkalmazunk

„Minden összefügg mindennel” (LS 91). Az átfogó ökológia világnézetét valljuk, amely az ökológiai, kulturális és társadalmi kérdéseket egymással összefonódva látja. Elkötelezzük magunkat minden emberi élet védelme mellett, az anyaméhtől a sírig, valamint a többi faj védelme mellett.

Ápoljuk az egységet a sokféleségben

A teremtés gazdag sokféleségéből és az egyházon belüli sokféleségből táplálkozunk, egységre törekszünk közös otthonunk gondozásában, miközben tiszteljük az egyes személyek és szervezetek egyedi ajándékait. A „globális szolidaritás lelkiségét” (LS 240) éljük, amely egyesít bennünket a globálisan összehangolt, de a helyi körülményekhez igazodó cselekvésre.

Az egyházban és a világban élünk

Az egész katolikus családdal együtt szolgálunk, a hierarchiától az alulról építkezőkig, a papságtól és a hívektől a laikusokig. Kapcsolatokat építünk az egyház és a környezetvédelmi mozgalom között, „keresztény környezetvédők” vagyunk, akik környezetvédők a keresztények között és keresztények a környezetvédők között.

Hidakat építünk

Teret nyitunk a szervezetek és egyének közötti, határokon és régiókon átnyúló együttműködésnek. Egyetlen emberi családként, kéz a kézben dolgozunk más keresztényekkel, más hitközösségekkel, valamint társadalmi és környezetvédelmi mozgalmakkal.

Reményben élünk

Szemlélődők és aktivisták vagyunk. Örülünk a teremtés dalának, és együttérzően válaszolunk a teremtés kiáltására. Az elmélkedés és az imádság lassú tempójú „ökológiai lelkiségét” gyakoroljuk, és a válság sürgősségének megfelelő, gyors tempójú aktivizmust.

Living in hope

„… mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni” (LS 13). A feltámadás örömével ünnepeljük a küzdeni tudás és az élet történeteit. Örülünk ennek a szolgálatnak, amely Isten szeretetének kifejeződése a mi életünkben és az egész teremtés számára. Erőfeszítéseinket a Szentlélekre és Máriára, a teremtés királynőjére bízzuk.

Strategic Goals

LSM has three strategic goals which are the guiding stars for all of our efforts to bring Laudato Si’ to life:

1 – Ecological Conversion

To encourage a change of heart of the Catholic faithful and motivate a more passionate concern for our common home, enshrining creation care as a Catholic priority.

2 – Full Sustainability

To help the Catholic community lead by example by embodying the “Less is More” motto and shrinking its footprint to zero, in line with the urgency of the climate and ecological crises.

3 – Prophetic Advocacy

To mobilize the Church to raise a prophetic voice for climate and ecological justice, calling for bold policies to accomplish the Paris Agreement’s goal of 1.5C and halt biodiversity collapse.

Ecological conversion

Sustainability

Advocacy

Történetünk

A Laudato Si' Movement 2015-ben született

A 2015-ben született Globális Katolikus Éghajlatvédelmi Mozgalom (GCCM) egy “kairos” gyümölcse – ez az evangéliumban használt görög szó a "kedvező pillanatot" fejezi ki. A 2015-ös kairos két olyan átalakító esemény együttese volt, amelyek meghatározták az egyház és az emberiség reagálását az ökológiai válságra: a Laudato si' enciklika megjelenése és a Párizsi Klímaegyezmény.

Először is Ferenc pápa megírta és kiadta a Laudato si' kezdetű enciklikát: A közös otthonunkról való gondoskodásról, az első pápai enciklikát, amelyet bolygónk válságának szenteltek. A pápa névadójától, Assisi Szent Ferenctől és az egész teremtéssel való mélységes közösségétől (amelyet leginkább az enciklika címét ihlető Naphimnusz fogalmaz meg) inspirálva erőteljes felhívást intézett az egyházhoz és "minden jóakaratú emberhez", hogy sürgősen fogjanak össze és válaszoljanak "a Föld és a szegények kiáltására".

Másodszor, a tudományos közösségnek az éghajlati vészhelyzet súlyosságára vonatkozó, egyre élesebb figyelmeztetéseinek hátterével közel 200 nemzet vezetői gyűltek össze az ENSZ párizsi éghajlat-változási csúcstalálkozóján (COP21), hogy megegyezzenek és aláírják a párizsi megállapodást. 21 évnyi sikertelen tárgyalás után a világ nemzetei végre megállapodtak egy közös tervben, amely kezeli az éghajlati válságot, mielőtt még túl késő lenne.

Fülöp-szigetek

Hónapokkal e két esemény előtt (a Laudato si' júniusban jelent meg, a párizsi klímacsúcsra pedig 2015 decemberében került sor), az egyre erősödő lendület és a két eseményt előrevetítő széles körű médiavisszhang közepette a GCCM 2015. január 15-én, a Szentlélektől inspirálva megkezdte működését. Ez volt az a nap, amikor Ferenc pápa a Fülöp-szigetekre érkezett egy rendkívül szimbolikus útra, amelynek során ellátogatott Taclobanba, a Haiyan szupertájfun epicentrumába. A katasztrófa több mint 10 000 ember halálát okozta, és 13 millió embert tett hajléktalanná.
A Haiyan az éghajlati válság szimbólumává vált, mivel ez volt a valaha feljegyzett legerősebb vihar, amit a tudósok szerint a klímaváltozás fokozott fel. Mintha csak az "idők jeleinek" sürgősségét hangsúlyozná, egy újabb tájfun csapott le Taclobanra ugyanazon a napon, amikor Ferenc pápa a városba látogatott (január 17-én), emlékeztetve őt és az egyházat arra, hogy a Fülöp-szigetekhez hasonló szegény országok szenvednek a leginkább az igazságtalan klímaválságtól. Az a tény, hogy a GCCM alapításának helyszínéül Fülöp-szigeteket választotta a mozgalom elkötelezettségét jelezte, hogy meghallja "a föld és a szegények kiáltását".
Fülöp-szigeteki útja során Ferenc pápát "Chito" Tagle bíboros látta vendégül, aki manilai érsekként a GCCM alapító püspöki támogatója és nélkülözhetetlen társa volt az előttünk álló úton. A manilai érsekség és néhány fülöp-szigeteki szerzetes közösség része volt annak a 17 szervezetből és 12 vezetőből álló alapító csoportnak, amely minden kontinensről összeállt a GCCM megalakítására. Nem sokkal korábban, a 2014. szeptemberi People's Climate March lendületén felbuzdulva, a csoport 2014 decemberében kezdett heti Skype-hívásokon keresztül összejönni, hogy összehangolja az egységes katolikus tervet a közelgő pápai enciklika támogatására. A pápai a megjelenés előtt álló pápai dokumentumról (amelynek akkor még nem lehetett tudni a nevét) a sajtó is beszámolt. A csoport másik célja, hogy felemelje az egyház hangját, hogy az a párizsi klímacsúcson éghajlati igazságosságot és ambiciózus megállapodást követeljen.

St. Francis

The founding group chose St. Francis of Assisi as the movement’s patron saint, recalling that he is the patron saint of ecology (it’s worth noting that several Franciscan organizations were LSM founding members), and issued a foundational statement that read:

“The Global Catholic Climate Movement is a first-of-its-kind international coalition of Catholics from many nations, continents, and walks of life. We are laity, religious, and clergy, theologians, scientists, and activists from Argentina, the Philippines, the United Kingdom, Kenya, Australia, the United States, and many other nations. We are united by our Catholic faith and our work in various roles and organizations on climate change issues… Pope Francis will be issuing an encyclical about caring for the environment. With this statement, we the undersigned now seek to help bring these teachings of the Church to the world.”

Climate justice

The first year of LSM was an unexpected explosion of energy and life. The initial group of founding members quickly grew to include 300 Catholic organizations by the end of the year and a vast network of grassroots leaders who coalesced around the goal of supporting the encyclical and mobilizing for an ambitious Paris Climate Agreement. A tiny secretariat, which is the central team supporting the movement, was set up with the support of the Franciscan Action Network. The secretariat initially included Tomás Insua and Christina Leaño, who worked out of university libraries in Boston for the first two years, and Igor Bastos and Fabian Campos, who worked out of Franciscan and Caritas offices, coordinating Latin American efforts.

Petition

Members of the founding Steering Committee had their first in-person gathering in Rome in May 2015, on the occasion of a pre-encyclical preparatory meeting with Vatican officials and Caritas leaders from different continents. The Rome trip included an inspiring encounter with Pope Francis, in which he encouraged the movement to prepare for the upcoming encyclical and shared that he supported the Catholic Climate Petition that LSM had just launched.

As stated in the petition text, LSM’s goal was to push governments to adopt the ambitious goal of limiting global temperature increase to 1.5°C, rather than the less ambitious goal of 2°C that the most polluting nations were backing. Energized by the Laudato Si’ release in June 2015, more than 900,000 Catholics signed LSM petition. The effort was largely driven by the Church in the global south, especially in the Philippines, where Cardinal Tagle helped the petition receive widespread support.

The petition signatures were symbolically carried by Filipino “climate pilgrim” Yeb Saño, a member of LSM’s founding board, from the Vatican to Paris in a prophetic two-month pilgrimage. Saño hand-delivered the signatures in deeply moving interfaith events with the high-level officials who hosted the COP21 summit: French President Francois Hollande and UN climate chief Christiana Figueres.

Eventually, after two weeks of frenetic negotiations and huge pressure from the climate movement, including from the memorable Global Climate March that saw 40,000 Catholics participate, the Vatican and many others, the negotiating block of the poorest nations successfully enshrined the 1.5°C goal in the Paris Agreement. The miracle had happened, “for nothing will be impossible for God” (Luke 1:37). This 1.5°C victory, in which we Catholics had an important role, set an ambitious bar for all climate action to follow.

After the hectic ride of 2015, the following year saw LSM start what have become some of the cornerstones of its holistic approach: the Laudato Si’ Animators formation program, Season of Creation celebrations, prophetic initiatives, such as the fossil fuel divestment campaign, and creative projects that raise awareness about Laudato Si’, such as the providential screening of a Pope video to three million World Youth Day pilgrims at Krakow.

Transforming

In subsequent years, the movement has continued to expand throughout the globe through a growing number of Laudato Si’ Animators, Circles, Chapters and Member Organizations, all of which continue to drive transformative action to care for our common home. In terms of the movement’s structures, the Steering Committee evolved to have co-chairs, Marianne Comfort (Sisters of Mercy) and Christina Leaño, and a formal legal entity and Board of Directors were set up in 2017, chaired by Amy Woolam Echeverria (Columban Missionaries),

following a planning meeting in Assisi with all LSM bodies (which included a new encounter with the Pope). Soon after, the Secretariat’s main office was relocated to Rome to better serve the Church to “live Laudato Si’” by deepening the collaboration with the Vatican and Rome-based Catholic organizations. And in 2019, LSM established an Episcopal Advisory Council with cardinals from different continents who have been accompanying the movement in its journey.

Adapting

The year 2020 was unlike any other for the world and for the movement. At the beginning of the year, on the occasion of the movement’s fifth anniversary, LSM’s leadership and board were humbled and supremely grateful to have a private audience with Pope Francis. The meeting, which also included Cardinal Tagle, served as a beautiful opportunity to thank Pope Francis for his leadership and share the abundant fruits of the first five years of LSM’s journey.

A few months later, the COVID-19 pandemic forced LSM to scrap its plans to organize events to celebrate the fifth anniversary of Laudato Si’ in May. Instead, the movement remained nimble and, along with hundreds of thousands of people on six continents, united online to pray and reflect on how we can build a better world. With strong support from Pope Francis, LSM and its many members and partners hosted “Laudato Si’ Week,” a week’s worth webinars that helped people all over the world honor the world-changing encyclical and prepare for the next five years in our continued prayerful journey for climate justice.

GCCM announces its new name: Laudato Si' Movement

The Global Catholic Climate Movement is now the Laudato Si’ Movement. Below you’ll find everything you need to know about the new name, including stories and videos about the synodal discernment process that led to the change, and congratulatory videos from Laudato Si’ Movement members and friends from all over the world. Laudato Si’!

Our Structure

Board of Directors

Az LSM igazgatótanácsa az irányító bizottsággal együtt irányítja a titkárságot, hogy biztosítsa a küldetés és a jövőkép megvalósulását. Az Igazgatótanács támogatja a Titkárságot a kulcsfontosságú stratégiai projektek előmozdításában magas szintű egyházi hálózatépítés révén, valamint az LSM pénzügyi felügyeletét is ellátja.

Globális Tagsági Tanács

Az LSM irányítóbizottsága támogatja a titkárságot a stratégiai keret kidolgozásában, hogy biztosítsa a küldetéshez való hűséget és a stratégia végrehajtását a programozási kérdésekben.

Tanácsadó testület

A tanácsadó testület tagjai nyilvános tanúságot tesznek az egyháznak a teremtésvédelem iránti elkötelezettségéről. A tagok a jelenlegi ökológiai válság legoptimálisabb kezelésében segítik a globális egyházat.

Titkárság

FAQ

 

We are a Catholic Movement, guided by the Holy Spirit, committed to protecting our common home, God’s creation, from the climate emergency and ecological crisis.

To inspire and mobilize the Catholic community to care for our common home and achieve climate and ecological justice.

The Movement is made up of more than 8,000 Laudato Si’ Animators and nearly 900 Member Organizations, present in 115 countries on five continents, and organized into 30 chapters, who work every day to bring Laudato Si’ to life.

 • Ecological conversion: To encourage a change of heart (conversion) of Catholics and motivate a passionate concern for our common home, making care for creation a priority.
 • Total sustainability: To help the Church and its faithful to lead by example, embodying the motto „less is more” and reducing its carbon footprint to zero, in line with the urgency of the climate emergency and ecological crisis.
 • Advocacy: To mobilize the Church to raise its prophetic voice for climate and ecological justice, calling for bold policies to meet the Paris Agreement target of no more than 1.5°C and to stop the biodiversity collapse.

According to the strategic objectives, LSM is working on several programs:

 • Programs for ecological conversion:
  • Laudato Si’ Circles. A global community of small groups that meet regularly to deepen their relationship with God as Creator and with all members of creation.  
  • Laudato Si’ Contemplation Training. A 5-week training, to be introduced to meditation and contemplative practices as a way of prayer
  • Season of Creation. An annual event from September 1 to October 4 to deepen our ecological conversion. 
  • Sustainability programs:
  • Advocacy programs:
   • Biodiversity and Climate Crisis. 
   • Zero Fossil Fuels
    • Divestment
    • Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty
    • Carbon Bombs
   • Regional advocacy campaigns

  Laudato Si’ Movement is registered as a legal entity under U.S. law as a non-profit public charity (501c3).

  LSM is a privately funded 501c3 nonprofit organization. LSM receives funding from both Catholic and environmental foundations and some individuals and families. LSM is proud to offer all of its programs free of charge, but appreciates honorariums or other donations provided by its network as a token of their appreciation for LSM resources and support. LSM does not receive funding from the Vatican, but does work closely with the Vatican. LSM has a robust gift acceptance policy and process to ensure its support is in alignment with its Catholic values. If you are interested in making a donation, please contact Katie Mylenbusch, LSM Director of Development, at [email protected].

  We are a Movement formed mainly by Catholic faithful, lay people, religious and priests, and Organizations that collaborate with the Mission of the Church. 

  We are guided by the Social Doctrine of the Church, its Magisterium and the Holy Scriptures. 

  And, in order to fulfill our mission, we collaborate closely with the different bodies of the Church (dioceses, episcopal conferences, Vatican dicasteries, etc.) in fidelity to the Holy Father and always in a spirit of synodality and listening.

  Work With Us

  To inspire and mobilize the Catholic community to care for our common home and achieve climate and ecological justice.