Światowa Rada Kościołów, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, Operation Noah, Green Anglicans i GreenFaith zapraszają organizacje wyznaniowe z całego świata do przyłączenia się do międzynarodowego ogłoszenia dezinwestycji z paliw kopalnych, zaplanowanego na 25 października 2021 roku.

To ogłoszenie o światowej skali odbędzie się wkrótce po konferencji ONZ poświęconej bioróżnorodności (COP15), a przed szczytem przywódców G20 oraz rozmowami klimatycznymi ONZ (COP26) i podkreśli pilny imperatyw moralny, jakim jest rezygnacja z paliw kopalnych ze względu na ich niszczący wpływ na klimat, bioróżnorodność i prawa człowieka.

Dezinwestycja z paliw kopalnych jest znaczącym aktem wiary, na który zdecydowały się już setki instytucji religijnych na całym świecie, odpowiadając tym samym na kryzys klimatyczny. Dzięki temu zwiększa się presja na rządy i instytucje finansowe, by zaprzestały finansowania przemysłu paliw kopalnych. Co więcej, coraz większa liczba inwestorów religijnych inwestuje w rozwiązania dotyczące kryzysu klimatycznego i zapewnia dostęp do czystej, przystępnej cenowo energii, w tym zeroemisyjnych rozwiązań energetycznych dla 800 milionów ludzi pozbawionych dostępu do elektryczności. 

Grupy zainteresowane przyłączeniem się do niniejszego oświadczenia powinny potwierdzić, że: (i) zrezygnowały z inwestycji w paliwa kopalne, lub (ii) zrezygnują z wszelkich inwestycji w paliwa kopalne tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu pięciu lat, lub (iii) nie posiadają żadnych inwestycji w paliwa kopalne i nie będą inwestować w paliwa kopalne w przyszłości.

  • Organizacje katolickie: prosimy zarejestrować szczegóły swojego zaangażowania poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Można również skontaktować się ze Svitlaną Romanko (Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska) pod adresem [email protected]
  • Kościoły i organizacje wyznaniowe w UK: prosimy skontaktować się z Bokani Tshidzu (Operation Noah) pod adresem [email protected]
  • Instytucje anglikańskie spoza UK: prosimy skontaktować się z Rev Canon Rachel Mash (Green Anglicans) pod adresem [email protected]
  • Inne Kościoły na całym świecie: prosimy skontaktować się z Henrikiem Grape (Światowa Rada Kościołów) pod adresem [email protected]
  • Inne organizacje wyznniowe na całym świecie: prosimy skontaktować się z abby mohaupt (GreenFaith) pod adresem [email protected]