Katolicy w Guadalajara w Meksyku specjalną mszą świętą uczcili rozpoczęcie działalności nowego oddziału Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM).

 

Katolicy na całym świecie zjednoczyli się, aby podjąć działania w piątek, w Światowym Dniu Działania dla naszego wspólnego domu, odbywającym się podczas Tygodnia Laudato Si’.

Na Fidżi, Paulo Baleinakorodawa wraz z towarzyszami zadbali o stworzenia sadząc drzewa i owoce, które pomogą im zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

Podczas całego Tygodnia Laudato Si’, Baleinakorodawa i inni w jego wspólnocie poczuli motywację do podjęcia działań na rzecz Bożego stworzenia.

Ale czują się szczególnie zachęceni po czwartkowej inauguracji Sieci Modlitwy w Trosce o Stworzenie.

Sieć składa się już z ponad 200 zakonnych i świeckich wspólnot kontemplacyjnych zaangażowanych w dzieło uzdrowienia naszego wspólnego domu. Sieć jest tworzona poprzez modlitwę i adorację eucharystyczną.

“Rozpowszechniamy tę informację w regionie Pacyfiku i prosimy ludzi i wspólnoty o przyłączenie się do modlitwy” – powiedział Baleinakorodawa.

“Często ludzie z mniejszych i biednych krajów wyspiarskich czują się bezsilni, aby cokolwiek zrobić, ponieważ cierpimy skutki kryzysu klimatycznego. Nadal utwierdzamy [ich] w przekonaniu, że mogą wnieść ogromny wkład modląc się za wszystkich działających na pierwszej linii frontu w tym kryzysie klimatycznym i zbiorowo mówiąc głośno o swoich realiach życiowych!” 

W Meksyku, katolicy w Guadalajara mają wiele do zrobienia. W tym tygodniu, specjalną mszą świętą uczcili rozpoczęcie działalności nowego oddziału Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. 

Oddziały GCCM są niezależnymi organizacjami w różnych regionach świata, które ściśle współpracują z GCCM, aby szerzyć przesłanie encykliki Laudato Si’ i wprowadzać zmiany w swojej społeczności poprzez podejmowanie działań i inspirowanie innych.

W swoich krajach oddziały często pomagają ludziom zbliżyć się do Stwórcy poprzez tworzenie Kręgów Laudato Si’ – małych grup, które spotykają się regularnie, aby pogłębić swoją relację z Bogiem – oraz poprzez rekrutację do roli Animatorów Laudato Si’, liderów katolickich inicjatyw przeciwko kryzysowi klimatycznemu.

Animator Laudato Si’, diakon Clayton Nickel, prowadzi piątkowy Marsz Laudato Si’. 

 

W Waszyngtonie, Creation Care Green Team z Katedry św. Mateusza Apostoła chwaliła Boga za Jego piękne stworzenie biorąc udział w Marszu Laudato Si’. “Tak jak w dzisiejszym tweecie papieża Franciszka!” powiedziała Simone Seym, animatorka Laudato Si’, wiceprzewodnicząca Green Team.

“To było błogosławione wydarzenie” – dodała.

Tak jak cały Tydzień Laudato Si’.