Wszystko się zmienia. Stworzenie nieustannie się przekształca, a ten proces wzrostu i adaptacji obejmuje również organizacje tworzone przez ludzi. Ruchy takie jak nasz również podlegają temu prawu.

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska wkracza w nowy etap, który niesie ze sobą pewne zmiany. Pozwolą one nam lepiej odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka do troski o stworzenie.

Aby być jeszcze wierniejszymi naszej misji prowadzonej przez Ducha Świętego, przygotowaliśmy nową definicję naszych celów: “Inspirowanie i mobilizowanie wspólnoty katolickiej do troski o nasz wspólny dom oraz do osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej“.

Dr Lorna Gold, przewodnicząca zarządu, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat interpretacji i znaczenia tej nowej misji, która będzie przyświecać Ruchowi.

Co to oznacza? Przyjrzyjmy się treści deklaracji bliżej, zaczynając od pierwszej części: “Inspirować i mobilizować wspólnotę katolicką…”.

Tworzenie misji musi opierać się na słowach o szczególnym znaczeniu i doniosłości. W tym przypadku, słowo inspirować oznacza dosłownie “wzywać ducha“. Aby naprawdę inspirować, musimy najpierw sami być napełnieni Duchem Świętym; aby inspirować innych, musimy najpierw być zainspirowani, przepełnieni Duchem Świętym.

Dlatego też kolejnym ważnym słowem jest mobilizacja, czyli to, co następuje, gdy ludzie zostają zainspirowani.

Kolejna część deklaracji: Troska o nasz wspólny dom… Słyszeliśmy już o niej wcześniej od papieża Franciszka w Laudato Si’. Ale, dla przypomnienia, co to znaczy?

Troska o nasz wspólny dom jest w centrum zmiany, do której zaprasza nas papież Franciszek w encyklice Laudato Si’. Papież prosi nas o troskę o wszystkich, którzy zamieszkują nasz dom, zwłaszcza o tych najbardziej bezbronnych.

Dbałość o nasz dom jest konieczna ze względu na nas wszystkich. Bez domu, w którym można mieszkać, nie ma przyszłości dla nikogo z nas, a zwłaszcza dla najuboższych.

Musimy pokochać nasz wspólny dom, a żeby to zrobić, musimy go poznać, zrozumieć. Nie niszczy się tego, co się naprawdę kocha.

Wreszcie, co nowego jest w “osiągnięciu sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej”? Co to znaczy i skąd będziemy wiedzieć, że cel został osiągnięty?

Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: po pierwsze, misja zostaje poszerzona o koncepcję sprawiedliwości ekologicznej, opartej na duchu Laudato Si’, zgodnie z którym “wszystko jest ze sobą powiązane”. 

Aby rozwiązać naglące problemy (takie jak kwestia zmian klimatycznych) w sprawiedliwy sposób, absolutnie konieczne jest uznanie ich istnienia. Z tego względu, uwzględnienie słowa “klimat” w naszej deklaracji jest sposobem na uznanie istnienia tych problemów.

Ta przemiana odzwierciedla szerszą wizję, będącą w zgodzie z Laudato Si’, które było iskrą leżącą u początków powstania Ruchu.

Aby dojść do sprawiedliwości, trzeba najpierw uznać, że istnieje niesprawiedliwość w odniesieniu do problemów klimatycznych i ekologicznych.

Mówienie w deklaracji o staraniach na rzecz osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej rodzi zaangażowanie na rzecz osób najbardziej bezbronnych, które ponoszą najmniejszą odpowiedzialność za obecny kryzys. 

Oznacza to mówienie prawdy i pracę na rzecz zapewnienia sprawiedliwej, przyjaznej dla życia i zrównoważonej przyszłości.

Nowa definicja misji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska jest częścią szerszego procesu synodalnego, który odbywał się przez ostatnie dwa lata. 

W ramach tego procesu opracowano również nową definicję wartości, struktur i tożsamości Ruchu, która zostanie wkrótce opublikowana. Ostatnim punktem tego procesu będzie oficjalne ogłoszenie nowej nazwy, które odbędzie się 29 lipca o godzinie 15:00 (CEST).