Ruch Laudato Si’ ma nową nazwę, nową misję, nowe wartości i nowe podejście do realizacji idei Laudato Si’ na całym świecie.

W ramach 18-miesięcznego synodalnego procesu rozeznawania, ruch zweryfikował i usprawnił swoją strukturę, a tym samym sposób, w jaki zamierza szerzyć przesłanie papieża Franciszka o ekologicznym nawróceniu i ekologii integralnej na sześciu kontynentach.  

Największą zmianą w strukturze Ruchu Laudato Si’, dawniej Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, jest nowa deklaracja tożsamości:

“Ruch Laudato Si’ pragnie być ruchem kierowanym przez Ducha Świętego, zrzeszającym katolików w celu wypełnienia swojej misji. Ruch gromadzi szerokie grono katolickich (1) organizacji i (2) członków lokalnych z całego świata. Członkowie współpracują w duchu synodalności i komunii z Kościołem powszechnym na drodze do ekologicznego nawrócenia. Poszukując jedności w różnorodności, osoby działające w organizacjach i oddolnie spotykają się, by modlić się, współpracować i działać w odpowiedzi na “wołanie Ziemi i krzyk ubogich”. Kierując się duchem pomocniczości oraz rozpoznając odpowiedni czas i kontekst, członkowie współtworzą lub angażują się w lokalne kręgi i oddziały Laudato Si’, dzięki czemu łączą się z ogólnoświatowym ruchem uczestnicząc  w szerokim zakresie inicjatyw, aby wprowadzić Laudato Si’ w życie.”

Nowa deklaracja tożsamości nadal uwzględnia zarówno instytucje, jak i osoby indywidualne. Te dwie części reprezentują różne charyzmaty w Kościele, jednocześnie razem tworząc coś nowego.

Jak czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez członków międzynarodowych organów ruchu, “[Ruch Laudato Si’ współpracuje] z szerszym globalnym ruchem troszczącym się o nasz wspólny dom, w dialogu i solidarności “ze wszystkimi, aby wspólnie poszukiwać dróg wyzwolenia” (LS 64).

Struktura Ruchu Laudato Si’ obejmuje obecnie także Forum Światowe i Rady Regionalne. Rady Regionalne są w tym roku wprowadzane pilotażowo w Ameryce Łacińskiej i Oceanii.

Globalna Rada Członków Ruchu Laudato Si’ przyjęła również nową formę, obejmującą szerszą reprezentację członków.

Do tej pory Rada składała się z organizacji członkowskich, oddziałów i Pokolenia Laudato Si’. Teraz w jej skład wejdą także Animatorzy Animatorów Laudato Si’ i koła Laudato Si’.