Dziś, w Światowym Dniu Ubogich, watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka ogłasza inaugurację kolejnej fazy Platformy Działań Laudato Si’

Platforma Działań Laudato Si’ jest kluczową inicjatywą Watykanu mającą na celu umożliwienie Kościołowi powszechnemu osiągnięcie całkowitego zrównoważonego rozwoju w duchu ekologii integralnej. Rodzina ludzka stoi w obliczu rosnącego ryzyka głodu, chorób, migracji i konfliktów spowodowanych zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. Niestety, cierpią na tym przede wszystkim najbardziej bezbronni.

Platforma Działań Laudato Si’ zapewnia praktyczne narzędzia służące do rozwiązania tego społeczno-ekologicznego kryzysu. Zobowiązując się do stworzenia Planu Laudato Si’, członkowie organizacji mogą uzyskać dostęp do bezpłatnych zasobów, które pozwolą im ocenić, gdzie znajdują się na drodze do zrównoważonego rozwoju, zastanowić się nad zasadami ekologii integralnej i stworzyć plan działania.

Poprzez głębokie i regularne rozmowy prowadzone między Dykasterią ds. Promowania Integralnego Rozwoju Człowieka i globalną siecią partnerów, Duch Święty stworzył całość, która jest większa niż suma jej części, wspólną przestrzeń działania, która oferuje nowy impuls, aby pilnie zająć się obecnym kryzysem społeczno-ekologicznym.

Zapraszamy Ciebie i wszystkich członków Kościoła powszechnego do przyłączenia się do nas i do Watykanu w tej podróży Laudato Si’. 

Dowiedz się więcej na www.platformadzialanlaudatosi.org