Dla wielu ludzi rok 2020 będzie rokiem, o którym chcielibyśmy zapomnieć. Świat od lat nie widział tylu łamiących serce wydarzeń i zniszczeń.

Ale w tych trudnych czasach katolicy wciąż mieli wiele do świętowania. Ruch ten obchodził w styczniu piątą rocznicę powstania, a w maju setki tysięcy katolików zjednoczyło się, by uczcić piątą rocznicę Laudato si’.

Przez cały rok katolicy na sześciu kontynentach odnajdywali sposoby, aby wcielić w życie wiarę i odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka zawarte w Laudato si’ by jednoczyć się jako wspólnoty. “Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi.” (LS 219)

W roku zdominowanym przez trwające kryzysy, w tym pogarszający się kryzys klimatyczny, pandemię COVID-19, masowe migracje i utratę różnorodności biologicznej, katolicy nieustannie spotykali się, aby opiekować się naszym wspólnym domem.

Spoglądając wstecz na rok 2020, katolicy na całym świecie powinni czerpać siłę z naszej jedności i pozwolić, aby wspierała ona nasze wysiłki na rok 2021 rok i na później
“Pan jest ze mną, więc się nie boję. Cóż może uczynić mi człowiek?” (Ps 118,6)

Oto 10 najważniejszych wydarzeń dla naszego Ruchu w 2020 r., z których każde przedstawia tysiące wydarzeń i podjętych działań.

1. Papież Franciszek wyznacza kierunek

W lutym papież Franciszek  serdecznie przywitał  zarząd i przywódców Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska (Zdjęcie poniżej), aby uczcić piątą rocznicę powstania ruchu. GCCM był niezmiernie wdzięczny, za prywatną audiencję, w której uczestniczył także kardynał Luis Antonio Tagle, wieloletni przyjaciel i członek Rady Doradczej GCCM.

Przed piątą rocznicą Laudato Si ’papież Franciszek wezwał wszystkich do wzięcia udziału w Tygodniu Laudato Si’, który odbył się w dniach 16-24 maja.

Wspomniał również o tej rocznicy  podczas Regina Coeli w dniach 17  i 24 maja, a papież Franciszek podzielił się inspirującym przesłaniem Laudato si’ na swoich kontach w mediach społecznościowych.

We wrześniu i październiku papież Franciszek przewodził ekumenicznemu Czasu dla Stworzenia co zainspirowało miliony katolików na całym świecie.

Drugi rok z rzędu rozpoczął Czas dla Stworzenia potężnym papieskim przesłaniem , celebrowanym przez  „wspólnoty wyznaniowe”, które „łączą się, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy, pełen pokoju i zrównoważony świat”.

W ostatnim dniu Czasu dla Stworzenia papież Franciszek podziękował chrześcijanom na całym świecie, którzy spędzili czas opiekując nad Bożym stworzeniem. W szczególności zwrócił uwagę na pracę setek organizacji i tysięcy społeczności, które tworzą Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

2. Tydzień Laudato si’

Pośród pandemii, która wprost zamknęła większość świata, katolicy na sześciu kontynentach pokonali niewyobrażalne przeszkody, aby wspólnie modlić się i zastanawiać nad tym, jak możemy budować bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość.

Warsztaty online prowadzone przez światowych liderów, w tym  kardynała Petera Turksona z Watykanu i architekta  Porozumienia klimatycznego z Paryża,  Christianę Figueres, stanowiły punkt wyjścia dla upamiętnienia obchodów rocznicy publikacji encykliki.

Setki akcji prowadzonych przez katolicką społeczność na całym świecie pokazały, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności związane z troską o nasz wspólny dom i zainspirować resztę świata.

Szczególnie inspirujący był przykład diecezji Bergamo we Włoszech.

W tym czasie Bergamo było jednym z miast najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W tym trudnym czasie diecezja zaprosiła swoich mieszkańców do refleksji na temat Laudato si’ za pośrednictwem internetowych nagrań wideo, przesyłając przesłanie nadziei wszystkim cierpiącym z powodu pandemii. Przeczytaj więcej o Tygodniu Laudato si ’2020 tutaj.

3. Tysiące nowych Animatorów Laudato si’

Alice Kemunto z Nairobi, Kenia

Michael Downs z Kalifornii, USA

Dircia Belo z Timor-Leste

Pochodzili z sześciu różnych kontynentów i reprezentowali różne grupy wiekowe. Jednak ponad 4000 liderów, którzy zostali Animatorami Laudato si’ w 2020 roku, miało jedną wspólną cechę: byli gotowi ożywiać przesłanie Laudato si’ w swoich społecznościach.

Animatorzy Laudato si’ są orędownikami katolickich działań wobec kryzysu klimatycznego i prowadzą swoje społeczności do wspólnych działań wypływających z troski o nasz wspólny dom.

Podczas szkolenia połączyli się z setkami podobnie myślących osób z całego świata i poznawali podstawowe przyczyny kryzysu klimatycznego oraz  założenia Laudato si’.

Na zakończenie szkolenia Animatorzy przystąpili do realizacji swoich finalnych projektów. Dircia Belo z Timoru Wschodniego podzieliła się pełnym nadziei przesłaniem Laudato si’ i zainspirowała setki mieszkańców jej kraju do przyłączenia się do programu. Germán Lucero i Carolina Campillay założyli ogród w więzieniu dla kobiet w Argentynie.

W Hiszpanii Enélida Hernández współpracowała z innymi nauczycielami nad wdrożeniem Laudato si’  w całym programie nauczania. Przeczytaj więcej historii animatorów Laudato si’ tutaj.

4. Rekordowy rok pod względem rezygnacji z paliw kopalnych dla instytucji katolickich

W tym roku doszło do dwóch największych wspólnych deklaracji o odejściu od paliw kopalnych, ponieważ coraz więcej instytucji wcielało  wiarę w życie. W sumie, w 2020 r. 89 instytucji z 27 krajów zobowiązało się do rezygnacji z paliw kopalnych.

Na arenie światowej w czerwcu Watykan wydał pierwszy zestaw kompleksowych wytycznych środowiskowych.

Po raz pierwszy cały Watykan poparł kampanię odejścia od paliw kopalnych. Watykan zalecił instytucjom katolickim unikanie inwestowania w firmy, które „szkodzą ludzkiej lub społecznej ekologii (na przykład poprzez aborcję lub handel bronią) lub ekologię środowiska (na przykład poprzez wykorzystanie paliw kopalnych)”.

W listopadzie papież Franciszek wyraził dalsze poparcie dla ruchu, który nakazuje firmom produkującym paliwa kopalne utrzymywanie ich w ziemi. Podczas przemówienia TED Countdown papież Franciszek ogłosił, że wszyscy ludzie i organizacje mogą przewodzić transformacji energetycznej, pozbywając się „tych firm, które nie spełniają parametrów integralnej ekologii”, jednocześnie inwestując w firmy, które cenią zrównoważony rozwój i sprawiedliwość społeczną.

5. Czas dla Stworzenia

Pośród kryzysów, które wstrząsają naszym światem, ogólnoświatowa rodzina chrześcijańska została obudzona pilną potrzebą uzdrowienia naszych relacji ze stworzeniem i między sobą podczas ekumenicznego Czasu dla Stworzenia.

Od 1 września do 4 października chrześcijanie spotykali się na czas odrodzenia i nadziei, jubileuszu naszej Ziemi i odkryli radykalnie nowe sposoby życia ze stworzeniem, jednocząc się w modlitwie i działaniach na rzecz naszego wspólnego domu.

Setki tysięcy chrześcijan i instytucji wzięło udział w ponad 1300 wydarzeniach, w tym w nabożeństwach na świeżym powietrzu i online, projektach ponownego zalesiania oraz sadzeniu ogrodów na świeżym powietrzu.

W połowie Czasu dla Stworzenia papież Franciszek wezwał wszystkich ludzi do praktykowania kontemplacji, aby móc lepiej dbać o nasz wspólny dom. Przeczytaj więcej o Czasie dla Stworzenia 2020 tutaj.

Menedżer Programu GCCM na Afrykę br. Benedict Ayodi pomaga w ponownym zalesianiu w Kenii.

6. Katolicy „popierają papieża Franciszka” opowiadając się za „sprawiedliwą transformacją”

Kiedy rządy na całym świecie rozważały pakiety naprawy gospodarczej, papież Franciszek ogłosił intencję modlitewną, która ożywiła tysiące katolików i zmotywowała ich do „okazania poparcia dla papieża Franciszka”.

Jego Świątobliwość modlił się, aby świat przyjął postawę „dzielenia się”, a nie „plądrowania”  zasobów ziemi ,,  i aby wszyscy ludzie podjęli działania w celu ochrony darów Bożych „dzisiaj, a nie jutro, dzisiaj”.

Po wysłuchaniu tej intencji modlitewnej tysiące katolików podpisało petycję, w której wyraziło zgodę: pakiety naprawy gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 muszą obejmować dzielenie się, a nie grabież, światowych zasobów. Przeczytaj więcej o tym, jak „okazać wsparcie papieżowi Franciszkowi” tutaj.

Wezwania katolików do „sprawiedliwego odejścia” od paliw kopalnych również zyskały więcej energii w 2020 roku. Temat był głównym przesłaniem Czasu dla Stworzenia.

Tysiące katolików wzięło udział w pięciu webinarach, w trakcie których przedstawiono rady i komentarze czołowych ekspertów regionalnych.

Dyskusje podkreśliły potrzebę szybkiego odejścia świata od paliw kopalnych i przyjęcia czystej gospodarki energetycznej, która pomoże światu uniknąć najgorszych skutków kryzysu klimatycznego także dla różnorodności biologicznej.

Taka zmiana powinna być szczególnie „zwracająca uwagę na wpływ jaki ma na ubogich, na lokalną ludność, a także na tych, którzy pracują w sektorach produkcji energii” – powiedział papież Franciszek w październiku.

7. Młodzi ludzie wskazują kierunek

„Młodzi ludzie domagają się zmian” – napisał papież Franciszek w 2015 roku (Laudato si’ 13). Jednak w 2020 r. Młodzi ludzie dokonali znacznie więcej niż tylko żądanie zmiany; oni przewodzili zmianom.

Dziewiętnastu młodych ludzi z ośmiu krajów rozpoczęło Czas dla Stworzenia żywą ekumeniczną modlitwą, dając przykład tego, jak ogólnoświatowa rodzina chrześcijańska może zjednoczyć się w ciągu tego Czasu. Później, podczas ekumenicznej celebracji, ich rówieśnicy poprowadzili seminarium online, które zawierało historie sukcesu i podkreślało potrzebę działań na rzecz klimatu.

Młodzi ludzie i członkowie pokolenia Laudato si’ również przystosowali się do pandemii i mogliśmy ich usłyszeć poprzez strajki klimatyczne prowadzone online przez cały rok, w tym 25 września w Światowy Dzień Działań Klimatycznych.

Ich wysiłki miały poparcie przywódców wysokiego szczebla Kościoła Katolickiego, w tym kardynała Jean-Claude Hollericha, który pochwalił „pokolenie, które bierze odpowiedzialność za swoją przyszłość”.

8. Koła Laudato si ‘pobudzają ekologiczne przemiany

Cytując papieża Benedykta, papież Franciszek napisał: „Zewnętrzne pustynie rozprzestrzeniają się w świecie, bo tak bardzo rozrosły się wewnętrzne pustynie”.

„Z tego powodu” – kontynuował Papież Franciszek – „Kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia”. (LS 217)

Koła Laudato si ‘odpowiadają na potrzebę przejścia przez nas wszystkich ekologicznego nawrócenia. Koła to małe grupy, które spotykają się regularnie, aby pogłębiać swoją więź z Bogiem jako Stwórcą oraz z całym stworzeniem.

W 2020 r. utworzono około 300 nowych kół, co daje w sumie ponad 500 na całym świecie, które żyją przesłaniem Laudato si’ w swoich społecznościach

Ten wzrost dany dzięki Duchowi Świętemu przedstawia tysiące ludzi przechodzących ekologiczną przemianę, „która wiąże się z rozwijaniem wszystkich konsekwencji ich spotkania z Jezusem w relacjach z otaczającym ich światem”. (LS 217) Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kołach Laudato si’.

9. Odpowiadamy na zaproszenie z strony Stworzenia; wsłuchujemy się w jego śpiew oraz płacz

Katolicy i reszta świata spędzili większość tego roku w jakiejś formie izolacji, pozostając w domu lub zachowując dystans społeczny, w celu spowolnienia rozprzestrzenianie się COVID-19.

Jednak Duch Święty nadal łączył katolików przez cały rok. GCCM było gospodarzem pięciu Ogólnoświatowych Nabożeństw Modlitewnych Laudato si’, które zjednoczyły ten Ruch w czasie, gdy wszyscy szukaliśmy łączności.

Od lipca do grudnia ten Ruch zbierał się, aby słuchać pieśni, płaczu i zaproszenia ze strony stworzenia oraz aby połączyć się poprzez dyskusje w małych grupach.

Każdego miesiąca prezentowany był jeden kontynent, a rotacja gospodarzy dała uczestnikom szansę dowiedzieć się więcej o danej części świata. Zarejestruj się tutaj na nabożeństwa w 2021 roku.

Ograniczeni z powodu pandemii COVID-19, katolicy wciąż znajdowali twórcze sposoby na łączenie się, w tym podczas spotkań Zoom dla Animatorów Laudato si’.

W tym roku odbyło się również siedem rekolekcji online Laudato si’, które pozwoliły tysiącom katolików wzrastać w wierze i głębiej łączyć się ze Stwórcą a przez to z całym stworzeniem.

10. Dalsza konsolidacja i rozwój GCCM

Dzięki Duchowi Świętemu działającemu w Ruchu, Rada Dyrektorów, Komitet Sterujący i Sekretariat GCCM prowadziły GCCM przez 2020 rok.

Ich praca ostatnio skupiła się na upewnieniu się, że GCCM pozostaje silnie bliski swoich wartości, w tym jest osadzony w wierze katolickiej i napędzany nadzieją, a także pomaga całej sieci GCCM lepiej zrozumieć historię Ruchu, tożsamość i struktury zarządzania (więcej szczegółów zostanie ogłoszone na początku 2021 r.).

W lutym, tuż przed pandemią COVID-19, która zamknęła większość świata, Rada Dyrektorów GCCM miała przywilej odbywania spotkań z przywódcami wysokiego szczebla w Watykanie, co jeszcze bardziej wzmocniło błogosławione i owocne partnerstwo organizacji z Watykanem.

Rada również przeszła znaczącą przemianę, kiedy nastąpiła zmiana prezydentury z Amy Woolam Echeverria na Lornę Gold (wcześniej wiceprzewodnicząca, obecnie pełniąca obowiązki przewodniczącej).

Wszyscy jesteśmy ogromnie wdzięczni za wspaniałe przywództwo Amy w ciągu ostatnich sześciu lat od narodzin GCCM, najlepiej zilustrowane w tym wspaniałym poście na blogu  nt. audiencji u papieża Franciszka. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani kolejnymi krokami w naszej podróży z Lorną.

Sekretariat GCCM również rósł w 2020 roku! Powitaliśmy nowych członków zespołu w Kenii, USA, Irlandii i Ekwadorze.

Współpracując z Bogiem i biskupami, duchownymi i świeckimi, którzy są twarzą tego ruchu, GCCM wezwał świat do szybszego działania dla najsłabszych z nas, w miarę jak kryzys klimatyczny narasta na całym świecie.

Przyszły roku, 2021, stanowi okazję i potencjał, i nie możemy się doczekać, aby kontynuować z Wami tę dynamiczną i pełną Ducha podróż. Przeczytaj więcej o planach na 2021  tutaj.