Ruch Laudato Si’ łączy się z papieżem Franciszkiem i Kościołem katolickim na całym świecie w modlitwie o pokojowe i szybkie rozwiązanie problemu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasz Ruch jest aktywny na terenie Ukrainy, a nasi pracownicy i wolontariusze tam obecni z wielkim zaangażowaniem pracują każdego dnia, aby inspirować katolików i troszczyć się o nasz wspólny dom.  Jednoczymy się w solidarności z nimi i z całym narodem ukraińskim.

Jako członkowie organizacji katolickiej jesteśmy ludźmi wiary i pokoju, dlatego wzywamy społeczność międzynarodową do wspólnego działania w obliczu rosyjskiej agresji i doprowadzenia do trwałego pokoju na terytorium Ukrainy. Wzywamy światowych przywódców do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą zakończyć inwazję bez eskalacji przemocy.

W zgodzie z Radą Konferencji Episkopatów Europy zdecydowanie potępiamy niesprowokowane działania Władimira Putina i rządu rosyjskiego, które doprowadziły do śmierci tysięcy ludzi i wywołały kryzys uchodźczy, z jakim Europa nie miała do czynienia od prawie stu lat.

Jak powiedział papież Franciszek: “Ostatecznym i najpotrzebniejszym celem człowieka i wspólnoty ludzkiej jest zniesienie wojny”.

Ponadto modlimy się za nasze siostry i braci przebywających na terenie Ukrainy, aby czuli wsparcie ze strony milionów ludzi, którzy otaczają ich myślami i modlitwą.

W Laudato Si’ papież Franciszek potępia wojnę i ubolewa nad jej skutkami odczuwanymi przez wszystkich członków Bożego stworzenia.

“Wojna zawsze powoduje poważne szkody dla środowiska naturalnego oraz bogactwa kulturowego narodów, a zagrożenia się potęgują, gdy pomyślimy o energii jądrowej i broni biologicznej” (LS 57).

Przyłączamy się do papieża Franciszka, który wzywa wszystkich ludzi do szukania “Boga pokoju, a nie wojny”. Zgodnie z prośbą papieża, w zbliżającą się Środę Popielcową (2 marca) razem z katolikami na całym świecie weźmiemy udział w dniu postu w intencji pokoju.

Na koniec zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, posługując się poniższą interpretacją słów Jana Pawła II “Usłysz mój głos, Panie sprawiedliwości i pokoju”.

Do Ciebie, Stwórco przyrody i ludzkości,
prawdy i piękna, wznosimy naszą modlitwę:

Usłysz nasz głos,
jest to bowiem głos
ofiar wojny i przemocy
jaka ma obecnie miejsce w Ukrainie.

Usłysz nasz głos,
bo jest to głos wszystkich dzieci,
które cierpią i będą cierpieć tak długo,
jak długo ludzie będą pokładać nadzieję w orężu i wojnach.

Usłysz nasz głos,
kiedy Cię proszę, abyś wlał w serca wszystkich ludzi
mądrość pokoju, siłę sprawiedliwości i radość przyjaźni.

Usłysz nasz głos,
bo wołam do Ciebie w imieniu mnóstwa ludzi, którzy w każdym czasie i we wszystkich krajach nie chcą wojny i pragną iść drogą pokoju.

Usłysz nasz głos,
i daj nam wszystkim mądrość i siłę, abyśmy mogli
zawsze odpowiadać na nienawiść miłością,
na niesprawiedliwość całkowitym stanięciem
po stronie sprawiedliwości,
na nędzę dzieleniem się dobrami z innymi,
a na wojnę pokojem.

Panie, usłysz nasz głos